Ngaahi siasi ʻi Tonga

Ko e ngaahi siasi ʻi Tonga ko e (hokohoko totonu ʻi heʻenau kamataʻanga):

HingoaEdit

 • Wesleyan mission 1826—1924; naʻe kamata'i ʻe he ongo faifekau papālangi ko John Thomas mo John Hutchinson.
 • Roman Catholic church pe Siasi Katolika Loma 1842—; naʻe kamata'i ʻi Pangaimotu.
 • Free church 1885—1924; naʻe kamata'i ʻe Siaosi Tupou I mo Shirley Waldemar Baker; palesiteni: J.B. Watkin 1885—1924.
 • Mormon church, Church of Jesus Christ of the latter day saints pe Siasi Māmonga, Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e kau māʻoniʻoni he ngaahi ʻaho ki mui ní 1891—;
 • Seventh day adventist church pe Siasi ʻAhofitu. 1893—;
 • Church of England (Anglican) pe Siasi ʻIngilani 1902—; naʻe kamata'i ʻe Shirley Waldemar Baker kae 'ikai ke ola lelei, pea toe kamata'i foʻou ʻe he kāinga ʻo ʻOfa-ki-Vavaʻu 'i he'enau fakaafe'i mai ki Tonga 'a e pīkopō papālangi ko Alfred Willis.
 • Free Wesleyan church (FWC) pe Siasi Uesiliana tauʻatāina ʻa Tonga (SUTT) 1924—; naʻe fakataha'i ʻe Sālote Tupou III mei he Wesleyan Mission mo e Free Church; palesiteni: ko e faifekau Tonga ko Setaleki Manu, pea hoko atu ki he kau faifekau papālangi, pea hoko leva ki he kau faifekau Tonga ki mui mai.
 • Free church of Tonga pe Siasi ʻo Tonga Tauʻatāina pe Siasi ʻo e palesiteni 1926—; konga ʻo e Free church, naʻe ʻikai te nau fie fakataha ki he SUTT; palesiteni: ko e faifekau papālangi ko Misa Kēkane, pea toki hoko ki he faifekau ko Paula Fonua mo hono hako.
 • Church of Tonga pe Siasi ʻo Tonga pe Siasi ʻo e houʻeiki 1928—; konga ʻo e Free church, naʻe kamata ʻe he nōpele ko Fīnau 'Ulukālala (Siaosi Fīnau Mīsini) koeʻuhi naʻe ʻikai ke ne saiʻia kia Misa Kēkane ko e fuofua palesteni 'o e Siasi 'o Tonga Tau'atāina; palesiteni: Siaosi Fīnau Mīsini, aʻu ki heʻene pekia ʻi he ta'u 1938, pea hoko atu leva 'e he'ene tama tangata Siaosi Tangata ʻo Haʻamea.
 • Siasi Tokaikolo 'Ia Kalaisi 1980—; na'e motu mei he SUTT, naʻe kamata ʻe he faifekau SUTT ko Senituli Koloi.
 • True Jesus church pe Siasi moʻoni ʻa Sēsū 2005—; fokotuʻu ʻe he kau Siaina.

Tokolahi honau takilotuEdit

Kakai Tonga mo e konga-Tonga pē
Siasi 1966 1976 1986 1996 2006
Siasi Uesiliana tauʻatāina ʻa Tonga 38616 42687 40371 39703 38052
Siasi Katolika Loma 12358 14514 14921 15309 15992
Siasi ʻo Tonga tauʻatāina 11066 12326 10413 11226 11599
Siasi Māmonga 5519 8350 11270 13225 17109
Siasi Tokaikolo - - 3047 2919
Siasi ʻAhofitu 1397 1919 2143 2381
Siasi ʻIngilani 811 874 563 720
Assemblies of God 24 338 565 1082
toenga 610 813 1387 2439
taʻeʻiloa 61 233 1487
kotoa 77429 90085 93049 96020

TatakuEdit