Siasi ʻo Tonga tauʻatāina

Ko e Siasi ʻo Tonga tauʻatāina, (Free church of Tonga), ko e taha ʻo e ngaahi siasi ʻi Tonga.

Ko honau fale lotu lahi taha ʻi Nukuʻalofa

Naʻe fokotuʻu ʻi 1928 ʻe he kau palesiteni naʻe ʻikai te nau loto ki he fakataha ʻi 1924 ʻo e Wesleyan mission mo e Free church ki he Siasi Uesiliana tauʻatāina ʻa Tonga. Naʻe haeʻi mei ai, pea naʻe pehē ʻe kinautolu, ko e Siasi tauʻatāina moʻoni ʻa kinautolu, naʻe kamata ʻi he 6 Sānuali 1885. ʻI he taimi tatau naʻe haeʻi foki ʻa e Siasi ʻo Tonga, pea naʻe pehē ʻa e meʻa tatau ʻe kinautolu. Ko ia ai, ko e Siasi ʻo Tonga tauʻatāina ʻoku ʻiloa foki ko e Siasi ʻo e palesiteni, pea mo e siasi ʻe taha ʻoku ui ko e Siasi ʻo e houʻeiki.

ʻOsi he kau palesiteni papālangi fakamuimui, ko e kau palesiteni lolotonga `o e Siasi ko Rev Semisi Fonua.

Ko ʻenau akoʻanga: ko Tailulu (ʻi Tongatapu, Haʻapai mo Vavaʻu).

Ko e maka fakamanatu

Flag of the United Kingdom.svg English translation available: GO