Siasi ʻAhofitu

Ko e Siasi ʻAhofitu, (seventh day adventist church of Tonga), ko e taha ʻo e ngaahi siasi ʻi Tonga.

Ko honau fale lotu lahi taha ʻi Nukuʻalofa

Ko ʻenau akoʻanga: ko Piula (Beulah) ʻi Vainī pea mo e Hilliard memorial school ʻi Mangaia.