Siasi ʻIngilani

Ko e Siasi ʻIngilani, (Church of Engand, Anglican church), ko e taha ʻo e ngaahi siasi ʻi Tonga.

Ko honau fale lotu lahi taha ʻi Nukuʻalofa

Ko ʻenau akoʻanga: ko St. Andrews highschool ʻi Vaolōloa.