Category:Haʻapai

(Kuo leʻei mei Lulunga)

Haʻapai - ko e ngaahi ʻotu motu ʻi he vaeua ʻo e puleʻanga ʻo Tonga. Ko e ngaahi motu mahuʻinga taha ʻoku tuʻu ʻi hahake. Kolomuʻa ʻi Lifuka. Ko e ngaahi motu siʻi ʻi hihifo ʻoku ui Lulunga, ko e nghaahi motu ʻi tonga ʻoku ui ʻOtu muʻomuʻa.

Ko e hingoa tentene: Foʻi ʻOneʻone. ʻOku ʻuhinga ʻa e lea Foʻi ʻOneʻoné ki Haʻapai, ʻa ia ko ha lea heliaki ki he faingataʻa ko e tupu mei he iiki mo masivesiva ʻa hono fanga kiʻi ʻotu motú, ʻo tatau tofu pe mo ha foʻi ʻoneʻone ʻoku fepālekina holo ʻe he peaú, ʻa ia ʻoku ʻikai tatau mo e ngaahi motu lalahi mo mohumeʻá ʻo tuʻumaʻu fakamakatuʻu.[1] Latitute longitute: 20° tonga 175° hihifo

  1. ʻO. Māhina: Ko e ngaahi ʻata mei he histōlia mo e kalatua ʻo Tongá: ʻAokalani 2006: ISBN 978-0-908959-09-9