Ko e humu ko e konga ʻao fakapōpōʻuli ʻi he kaniva ia, ofi ki he pupunga ʻo Toloa. ʻOku ui ko e Coalsack (tangai malala) ʻi he lea fakapilitānia. Ko e fuo ʻo e konga ʻao ni ʻoku meimei tatau mo e fuo ʻo e ika humu.

Kohlensack = Humu

ʻI he talatupuʻa ʻo e ongo Maʻafu ko e humu ko e ika fekai ia, kae ola ʻe he ongo māhanga, pea tuʻu ʻi he langi mo Toloa pea mo e ongo Maʻafu kinaua.

Kapau ʻikai ʻi he langi, ʻoku toe kaumeʻa ko e Humu mo e Toloa, fakatātā ʻi he kiʻi fasi mafu:

Humu mo e Toloa
tō ʻena hopa
tō tō pea vaoa.
Lele mai kulī Fisi
tali fanaʻi
hala he vaʻe
tau he ʻate.
Talu ai pē
ʻene ʻauʻaukē.

English translation available: Go


  • Stars over Tonga; ʻAtenisi, Nukuʻalofa 1990