Niu Kaletōnia
Nouvelle-Calédonie
Kolomuʻa Nūmea
lea faka-Ofisiale lea fakafalanisē
Lahi ʻo e fonua (km²) 19 060
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 271 407 (2019)
meʻa fefakatauʻaki Falaniki pasifiki fakafalanisē

(XPF)

Fakaʻuli he ngaahi hala ʻi he mataʻu
mataʻitohi māʻolunga ʻo e vaheope .nc
Fika telefoni mei he tuʻapuleʻanga +687
Mape ʻo Niu Kaletōnia

Ko Niu Kaletōnia ko e fonua ʻa e ngaahi ʻotu motu ʻi he Pasifiki. Сollectivité Falanisē. Ko e paʻanga fakafonua ko e falaniki pasifiki fakafalanisē.


Pasifiki
Ngaahi Fonua : Fisi · Haʻamoa · Kilipasi · Mikolonisia · Naulu · Nuʻu Sila · Palau · Pāpua Niu Kini · Tonga · Tūvalu · Vanuatu · ʻAositelēlia‎ · ʻOtumotu Māsolo · ʻOtumotu Solomone
Vahefonua : Hauaiʻi · Haʻamoa-ʻAmelika · Kuamu · Lapanui · Mitiuē · Motu Nōfoliki · Niu Kaletōnia · Niuē · Pitikeni · Polinisia fakafalanisē · Tokelau · Ueke · ʻOtumotu Kuki · ʻOtumotu Maliana tokelau · ʻUvea mo Futuna