Fīnau ʻUlukālala I ʻi Maʻofanga

Ko hono hingoa tenetene (Maʻofanga, hono kiʻi liliu ʻo Maʻufanga), koeʻuhi naʻa ne faia ʻi hē.

Fīnau I pe hono tehina (Labillardiere 1793).
HOKOHOKO ʻO E HOUʻEIKI ʻENAU FAKANOFO
tokotaha naʻe fetongiʻUlukālalatokotaha hoko
(ʻuluaki)Fīnau ʻUlukālala I ʻi MaʻofangaFīnau ʻUlukālala II ʻi Feletoa (Fangupō)
fakanofo1777?
fakamālōlō12 Sune 1797
HOKOHOKO ʻO E HOUʻEIKI ʻENAU FAKANOFO
tokotaha naʻe fetongiTuʻi Vavaʻutokotaha hoko
TuituiohuFīnau ʻUlukālala I ʻi MaʻofangaVuna
fakanofo1777?
fakamālōlō1793


Puha TUPUʻANGA
(tohi hohoko)
Fīnau ʻUlukālala I ʻi Maʻofanga
(tangata—1748—12 Sune 1797)
ʻene mātuʻa ʻeiki→Tuituiohu Lātūfuipeka←fehuhu
tokouaFīnau ʻUlukālala I ʻi Maʻofanga
ʻohoana IʻUlukilupetea
fānauFīnau ʻUlukālala II ʻi Feletoa (Fangupō)
ʻohoana IIAdi Mekemeke
fānauFīnau Fisi
ʻohoana IIIFehiʻa Fuimāono
fānauTupouniua
ʻohoana IVVutulogo
fānauLualala
ʻohoana VMafimatapoko
fānauTupoutuʻa Lolohea Loholoho

ʻI he taʻu 1793 pe ofi ki ai, naʻe fekau ke ʻalu ʻa Fīnau ʻe Tupoumoheofo (naʻa ne hola ki Vavaʻu ʻosi ʻa heʻene fakahifo), pea naʻe hoko ʻa e tokotaha, ko Vuna (hako ʻo Vuna Tuʻiʻoetau), kōvana mo Tuʻi Vavaʻu. Naʻe pehē ʻe Alejandro Malaspina mei Sepeni, (kuo aʻu ki Neiafu he 20 Mē 1793) naʻe tali ia ʻe he kōvana ko Vuna ʻi Pouono.

Naʻe ʻita ʻaupito ʻa Fīnau mo hono foha Fangupō. Naʻe talaʻofa ʻe Tukuʻaho ke liua ʻa e hau ʻo Vuna kapau ʻe tokoni mai ia ʻe Fīnau. ʻI 1797 naʻe hoko ʻa Tukuʻaho ki he Tuʻi Kanokupolu, kā naʻe ʻikai fakahifo ʻa Vuna. Naʻe pekia ʻa Fīnau uike siʻisiʻi pē ki mui; pekia ʻi he lotomamahi?

Naʻe hiki ʻa e sauni kia Fangupō. Ko ia ai, naʻe tāmateʻi ʻa Tukuʻaho ʻe Tupouniua mo Fangupō ʻi ʻEpeleli 1799. English translation available: Go