Puha TUPUʻANGA
(tohi hohoko)
ʻUlukilupetea
(fefine—~1750—)
ʻene mātuʻa ʻeiki→Ngalumoetutulu Siuʻulua←fehuhu
tokouaʻUlukilupeteaʻĀnaukihesina Sisifā Poʻoi Tupoutoʻa
ʻohoana IFīnau ʻUlukālala I ʻi Maʻofanga
fānauFīnau ʻUlukālala II ʻi Feletoa (Fangupō)
ʻohoana IITukuʻaho
fānauTupoutoʻa
ʻohoana III?
fānauTokemoana Tongatoutai


Naʻa ne lalanga ha fihu, ko e kie tōʻonga, ʻoku ui ko e Lalanga ʻa ʻUlukilupetea. Naʻe ʻai ia ʻe Sālote Tupou III ki heʻene fakaava mo e tāpuni ʻo e falealea pea ʻe Siaosi Tupou V ki heʻene taumafakava ʻo e tuʻi ʻo Tonga.