Ko e vaka ko ha vaingaue lahi ia ʻoku ne folaua ʻa e ngaahi moana ʻo māmani mo e fetuku loloto kehe, ʻoku ne ʻave ʻa e kau pāsese pe koloa, pe poupouʻi ha ngaahi misiona makehe, hangē ko e maluʻi, fakatotolo mo e toutai. Ko e fakahisitōlia, ko ha "vaka" ko ha tukufolau ʻo e vaka ʻoku loli ngaahi fanā mo ha fanāheke kakato ʻe tolu.

Kuo hoko e ngaahi vaka ko ha tokoni mahuʻinga ki he hikifonua mo e fekafatauʻaki ʻo e tangata. Kuo nau poupouʻi hono nofoʻi ʻo e kau mo e fefakatauʻaki ʻa e popula, ka kuo nau toe ngaue fakafaifekau fakasaienisi, fakafonua, mo e ngaahi fiemaʻu tokoni ʻofa fakaetangata. Hili e teautaʻu 15, naʻe tokoni lahi e ngaahi ngoue foʻou naʻe haʻu mei ai pea ki he ongo ʻAmelika ʻi he ʻEulope kaivai ki he tupulaki ʻa e tokolahi ʻo māmani. ʻOku fatongia ʻaki ʻe he ʻave ʻa e vaka ke ʻave ai e konga lahi taha ʻo māmani.

Reecon Whale Ko e vaka faʻoʻanga meʻa