Puha TUPUʻANGA
(tohi hohoko)
Tuʻimala Kaho
(fefine—27 ʻEpeleli 1939—14 ʻOkatopa 2023)
ʻene mātuʻa tamai→Sioeli ‘Alukuoʻulu Payne Kaho ‘Anamalia Katoʻone Veiongo Lata’ihōlevafoʻou Kaho (Hopoate)←faʻē
tokouaTuʻimala Kaho
ʻohoana Matagialalua Tavana Anderson
fānauHeimataʻula Longoaʻameʻe Talivulangi Tautalatasi Tevita Pierson


Hingoa kakato: ʻAnaise ‘Anaukihesina Tu’imala Tautala-ki-mamana Kaho

Naʻe fatu ia ʻa e fasi ʻo e Taumaia ke ke ‘Iloa (1955) mo e Fuifuikula mo e ʻElito e kakala hingoa mo e Lou kie mei Haʻamoa mo e Tauʻolunga ʻo Titilupe Fanetupouvavaʻu Tuita mo e Poʻulikaeʻeva mo e Fatuʻa ki ʻAhononou mo e Fehuʻi mo e hā fua lahi.

ʻOku ui ia ko e naitingikale ʻo Tonga.