Ko Tola ʻa Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika, Tola (USD), $, pe meʻa fefakatauʻaki Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika.

1 tola ʻa Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika

Maka fatuʻi vahe

Pepa fatuʻi vahe