Template:Fakamatala

Fakamahino

{{{Fakamahino}}}

Tupunga

{{{Tupunga}}}

ʻAho

{{{ʻAho}}}

Faʻufaitā

{{{Faʻufaitā}}}

Fakangofua

{{{Fakangofua}}}

Haʻane fakamahino nounouEdit

Ngāueʻaki he sīpinga pehē (mo hano faʻifaʻitakiʻanga ʻoku ʻasi ʻi lanumata):

{{Fakamatala
|Fakamahino= Ko e faiva tauʻolunga matalelei ʻaupito, mo e hā fua
|Tupunga= Fakaʻaliʻali fakavahaʻapuleʻanga ʻo māmani
|ʻAho= ~~~~~ pe ofi ki ai
|Faʻufaitā= ~~~ pe tatau ko hai
|Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5
}}

Flag of the United Kingdom.svg English abstract available: GO