Ongo tangata

Ko e ongo tangata, ko e fetuʻu ʻe ua ia, ofi ki he kaniva. Ko Toliman mo Agena ia, (alfa Centauri and beta Centauri). ʻOku ʻikai tatau mo Lua tangata.

Naʻe lisingi maka ʻe he Ongo tangata, pea na lavea ʻa e kapakau ʻo Toloa.

Flag of the United Kingdom (3-5).svg English translation available: Go


TatakuEdit

  • Stars over Tonga; ʻAtenisi, Nukuʻalofa; 1990