Ko e kemi ko ha vahevahe ia ʻo e saienisi fakanatula ʻoku ne ako e faʻunga mo e koloa ʻo e ngaahi meʻa kemikale pea mo e ngaahi toʻonga ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi koloa. ʻI hono fakalea ʻe taha, ako pe ko e ha e meʻa ʻoku mahuʻinga, ʻa e faʻahinga fale ʻoku fengāueʻaki, ʻa e ngaahi ʻulungāanga mo e ngaahi koloa ʻoku maʻu, pea mo hono liliu ʻo e ngaahi fengaueʻaki mo e fakafeangai ki ha meʻa kehe.

ʻI he tuʻunga ʻo ʻene kaveinga, ʻoku ʻi ai ha tuʻunga taukei ʻo e kemi ʻi he vahaʻa ʻo e fisiki mo moʻui. ʻOku faʻa ui ia he taimi ʻe niʻihi ko e saienisi ʻo e mahuʻinga koeʻuhi he ʻoku ne ʻomi ha fakavaʻe ki he mahino fakatouʻosi pea mo tauteaʻi fakasaienisi ʻi ha tuʻunga mahuʻinga.

Ko e kemi ko e saienisi ia ʻo e ngaahi fale ako mo e tuʻunga moʻui, pea mo ʻenau ngaahi liliu ʻi he ngaahi meʻa kemikale.