Kapakau ʻo Tafahi

Ko e Kapakau ʻo Tafahi, ko e pupunga fetuʻu, ngaahi fetuʻu ʻe valu, tuʻu ʻi ʻolunga ʻo Tafahi tatau mo e moa ʻoku ʻōʻōfaki ʻene fanga fānau. Mahalo pē ko e pupunga ʻo Cassiopeia ia ʻi he lea fakapilitānia. Ko Tafahi ko e motu ia, pe ko e tangata toʻa ko Tafaki ia (Tawhaki ʻi he lea fakamauli; Tafaʻi ʻi he lea fakatahisi). Ko e kaveinga ia maʻa e kau folau mei Vavaʻu ki he ongo Niua pea foki.

Flag of the United Kingdom.svg English translation available: GO


TatakuEdit

  • Stars over Tonga; ʻAtenisi, Nukuʻalofa 1990