Category:Tuʻi Tonga

Ko e fanga tuʻi fakaʻotua mo tukufakaholo ʻo Tonga. Naʻe ʻi ai toko-39, kae ʻoku ʻi ai ha hokohoko kehe mo e ngaahi hingoa ʻe 48.

Ko e Tuʻi Tonga ʻuluaki ko ʻAhoʻeitu ia, ko e fakamuimui ko Sanualio Laufilitonga ia.