Category:Tāufatofua

Ko e kāinga ʻeni, ko e hako ia ʻo Tāufatofua, ko e foha ia ʻo Moʻungāmotuʻa. Naʻe hoko ia ko e kōvana ʻo Tofua.

Ko e faʻahinga ʻeni ʻoku ʻikai ʻi ai haʻane kupu pe ʻoku ʻatā.