Category:Niutongo

Ko e kāinga ʻeni, ko e hako ia ʻo Niutongo (pe Niutongi), mahalo pē ko e tehina uhotau ia ʻo Moʻungāmotuʻa. Naʻe hoko ia, fakataha mo hono tokoua Haveatuli, ko e kōvana ʻo Vavaʻu.

Ko e faʻahinga ʻeni ʻoku ʻikai ʻi ai haʻane kupu pe ʻoku ʻatā.