Category:Matauvave

Ko e kāinga ʻeni, ko e hako ia ʻo Matauvave, mahalo pē ko e tehina uhotau ia ʻo Moʻungāmotuʻa. Naʻe hoko ia, fakataha mo hono tokoua Kolomoeʻuto, ko e kōvana ʻo Haʻapai.

Ko e faʻahinga ʻeni ʻoku ʻikai ʻi ai haʻane kupu pe ʻoku ʻatā.