Category:Haʻa Ngata Motuʻa

Ko e hako 'o e Tuʻi Kanokupolu ʻuluaki, ko Ngata. Ko e hako ʻuluaki mo e motuʻa taha ʻo Ngata, mei hona fanga foha mo e makapuna. Ko hono ʻulu ko ʻAhio, ko e hako ʻo Vakalepuʻahio.

Ngaahi faʻahinga siʻi

Ko e faʻahingasiʻi ʻe 8, (mei he 8 kātoa) ʻoku ʻi loto ʻo e faʻahingá ni.

A

H

K

V

ʻ