Category:Haʻa Havea lahi

Ko e hako ia ʻo Hafoka, ko e tehina ʻo Mataelehaʻamea ko e Tuʻi Kanokupolu.

Ko e lahi ʻo e ngaahi haʻa ʻoku ui ki he kalia, ko e Hifofua. Fie-lakepa, Tuʻi-vaka-nō, Lā-vaka, Fohe, Maʻafu (ko e kaveinga),… English translation available: Go

Ngaahi faʻahinga siʻi

Ko e faʻahingasiʻi ʻe 9, (mei he 9 kātoa) ʻoku ʻi loto ʻo e faʻahingá ni.

F

L

M

T

V